joi, ianuarie 01, 2015

Fericire

 Fericiţi cei ce ştiu că suferinţa nu e o cunună de slavă.

 Nu e de ajuns să fii cel din urmă pentru a ajunge cândva cel dintâi.

 Fericit cel ce nu ţine cu tot dinadinsul să aibă dreptate.

 Fericit cel ce iartă altora şi se iartă pe el însuşi.

 Nimeni nu este sarea pământului; dar nimeni, într-o clipă a vieţii sale, nu se poate să nu fie.

 Faptele oamenilor nu sunt vrednice nici de focul Gheenei, nici de împărăţia cerurilor.


 Ura ta nu va fi niciodată mai bună decât pacea ta.


 Dacă mâna ta dreaptă te sminteşte, iart-o; eşti trupul tău şi sufletul tău şi este greu, dacă nu chiar cu neputiinţă, să stabileşti hotarul care le desparte...


 Nu întrece măsura în arătarea adevărului, fiindcă nu este om care l-a sfârşitul zilei să nu fi fost nevoit să mintă cu îndreptăţire.


 Eu nu vorbesc de răzbunări, nici despre iertare; uitarea este singura răzbunare şi singura iertare.


 Să faci bine duşmanului tău poate fi lucrarea dreptăţii şi nu e greu să o faci; să-l iubeşti stă în puterea îngerilor, nu a oamenilor.


 Să faci bine duşmanului tău este cel mai bun chip de a-ţi satisface trufia.


 Nimic nu se clădeşte pe piatră, totul se înalţă pe nisip, dar noi avem datoria să construim de ca şi cum nisipul ar fi de piatră...


 Fericiţi cei ce sunt iubiţi şi cei ce iubesc, precum şi cei care se pot lipsi de iubire.
 

Jorge Luis Borges

Niciun comentariu: