marți, mai 06, 2008

diferenţă specifică

"Tot ce auzise fură propriile ei gâfâituri pe când urca pe un Everest care pentru oricare altul era o câmpie netedă şi îmbietoare. În timp ce se clătina şi se sforţa pe versantul vertical şi fără sfârşit, simţi că fiecare favoare şi înlesnire era o datorie neplătită ce îi era pusă în spinare de către nişte călăi iubitori şi care o apăsa ca plumbul. Între egali, gratitudinea e reciprocă; în timp ce gratitudinea ei faţă de aceşti Titani, care se considerau oameni obişnuiţi şi nu erau conştienţi de enorma lor putere de a trăi, nu o făcea decât să se simtă mai pierdută, mai ineptă şi mai însingurată decât oricând."

"duminicile erau greu de suportat. În zilele obişnuite, Aparenţa putea fi trasă ca un paravan peste trup şi suflet, dar duminica presupunea Odihnă şi Libertate, făcându-te să cobori garda. Duminica făgăduia timp liber şi dragoste."

"- Aş desfiinţa toate gratiile de la ferestre.
- Cred că mai întâi ar trebui ca pacienţii să fie suficient de puternici ca să suporte asta. Uneori eşti nevoit să te izbeşti de ceva care să nu cedeze şi să te vâri undeva unde poţi fi nebun fără să prezinţi pericol."

"dacă eşti stângaci şi nepriceput ca mine, atunci îi venerezi pe cei ce nu sunt aşa. Pentru asemenea oameni, nu există niciodată o treaptă în plus de care să se împiedice, şi sfoara cu care leagă pachetele nu e niciodată cu câţiva centimetri mai scurtă decât trebuie. Suferinţa apare doar când zac în pat şi sunt pregătiţi pentru ea."
Hannah Green

Niciun comentariu: